Skip to main content

Sigandi Stev – Berättandets steg - Den färöiska kvaddansen

Saturday 9 June 2012 12:00 - 13:00 The Stockholm Cathedral Parish Hall

Medeltid i nutid! Färöisk kvaddans är en unik tradition som har bevarats levande i sekler på de västatlantiska öarna och som förenar sång, dans och berättarkonst. Men vad handlar alla de hundratals verserna om? Träffa de som vet och delta själv i en enastående upplevelse.