Skip to main content

Photo: © Loten Namling

Loten Namling – Tidigt från Tibet

Sunday 10 June 2012 12:00 The Stockholm Cathedral Parish Hall

Traditionella tibetanska sånger.