Skip to main content

Leones – Neidhart - berättelser från tårarnas dal

Sunday 10 June 2012 17:00 - 18:00 The Finnish Church

Hört talas om Neidhart, en av senmedeltidens mest populära minnesångare? Medan hans kollegor propagerade för den höviska kärlekens ideal, ställde Herr Neidhart såväl ämnet som idiomet på huvudet med sina skarpsinta och smått burleska betraktelser. Och efternamnet von Reuental - från tårarnas dal - syftar snarare på en romantisk tolkning än på en fysisk plats.