Välkommen
till SEMF

Stockholms internationella festival för medeltida, renässans- och barockmusik!

4-7 juni 2003

Tyska församlingen
Föreningen för tidig musik
British Council
Kristallbutiken
Luleå Grafiska Tryckeri AB
Restaurang Leijontornet

Svenskt papper

Greek committee for Cultural Exchange between Sweden and Greece
information att skriva ut

Besökare sedan 6 april 2003