Skip to main content

YoungEMpower

Är tidig musik en frukostlåt?

Onsdag 20 mars 2019 10:00 - 12:30

Våren 2019 erbjuder SEMF för första gången youngEMpower, två interaktiva workshops i tidig musik och dans riktade till kulturskolans lärare respektive elever. Satsningen som knyts till European Early Music Day i mars och festivalveckan i juni, syftar till att väcka nyfikenheten och öka kunskapen i skolorna om denna spännande repertoar. YoungEMpower är upplagd i två delar

DEL I: youngEMpower - inspirationsworkshop för kulturskolelärare En lärarworkshop för att inspireras och sedan inspirera eleverna met temat musik och dans från 1500- och 1600-talen, dagen före European Early Music Day. (Plats:  Kulturskolan Mimi, Mariebergsgatan 34, Kungsholmen)

DEL II: young EMpower - workshop för kulturskoleelever & lärare inkl. framträdande  Kulturskoleelever deltar tillsammans med lärarna i en elevworkshop -  ett spel- och dansmöte som avslutas med offentlig presentation på Stortorget i Gamla stan, samma eftermiddag, söndagen den 2 juni. (Plats:  Gamla stan)

*) youngEMpower: EM står för Early Music, tidig musik och empower syftar på ”att möjliggöra”.