Skip to main content

En annorlunda förfrågan...

Måndag 4 maj 2020

För några veckor sedan informerade vi om att årets Stockholm Early Music Festival officiellt flyttats fram, från början av juni till 8 – 13 september, på grund av den rådande coronapandemin. Det är idag vår stora förhoppning att samhällsläget ska möjliggöra genomförandet av evenemanget dessa datum.
 
En hel festival har bytt plats tack vare medarbetarnas fantastiska insatser, bland annat rörande artist-, hotell-, rese-, och konsertlokalombokningar. Denna process är dock inte enbart tids- och arbetsresurskrävande utan tär också påtagligt på SEMFs redan strama budget.
 
SEMF är som ideell förening beroende av såväl biljettintäkter som bidrag för att kunna täcka kostnader såsom artistarvoden, hyror, boende, resor, marknadsföring med mera. En stor del av arbetet under själva festivalen sker med hjälp av volontärinsatser, men arvoderad personal behövs likaså för att ro projektet i hamn.
 
Liksom hela kultursverige har SEMF drabbats ekonomiskt i spåren av corona. Därför kommer här - för första gången i festivalens snart 20-åriga historia - en ödmjuk förfrågan till dig om en gåva för att kunna säkra den kommande festivalverksamheten.
 
SEMF hoppas att ditt intresse för den tidiga musiken och kvalitetsambitionen i våra arrangemang kan engagera dig att vilja stödja oss. Alla bidrag är av värde för verksamhetens fortlevnad! För att underlätta och symboliskt uttrycka vår tacksamhet föreslår vi följande upplägg:
 
    •Du som väljer att stödja SEMF med minst 500 kr:
    - Ditt namn publiceras i en särskild ruta i SEMFs kommande Generalprogrambok (du kan givetvis också förbli anonym om du så önskar. Meddela oss i så fall genom att maila till anna-katarina@semf.se)
     
    •Du som väljer att stödja SEMF med minst 1000 kr:
    - Du deltar även i utlottningen av ett SEMFestivalpass till nästkommande festival.
     
    •Du som väljer att stödja SEMF med minst 5000 kr:
    - Du bjuds även in till en VIP-mottagning i samband med en av SEMFs kvällskonserter under den kommande festivalen.
 
Du kan givetvis stödja SEMF med ett annat valfritt belopp. 
 
Insättning görs till SEMFs bankgironummer: 5622-1872 alternativt SWISH-nummer: 1234397188.
 
Skriv SEMFstöd i meddelanderutan alternativt SEMFanon om du föredrar att vara anonym.
 
Tack på förhand! Håll er friska!
 
Med de allra bästa SEMF-hälsningar,
 
SEMF-teamet och styrelsen