Skip to main content

Debattartikel: Dags att covidare - Öppna spellokalerna nu!

Lördag 10 april 2021

Kulturvärlden är vid det här laget trött, uppgiven, konfunderad och desperat. Dess utövare har i praktiken belagts med yrkesförbud. Människorna ropar efter tillgång till kulturella uttrycksformer som har ryckts ifrån dem - skoningslöst. Kulturrådet säger att det kommer att ta 10 år för Kulturen att hämta sig. Det vill jag tro. Musiker som, efter en lång, statligt finansierad spetsutbildning, dag in dag ut, år in år ut övat på sina instrument i timmar för att kunna upprätthålla färdigheter och kompetens, ger upp sina kall för att de inte längre kan livnära sig. Det är en djupgående tragedi. Konsekvenserna av denna situation är mycket, mycket vidare än själva smittspridningen. Världen kollapsar mentalt inför ett ständigt och övergripande negativt medialt informationsflöde. När individen söker tillflykt och tröst i våra mest genuina uttryck – i musik, teater, konst m m, ja då möts den av ett vakuum. Jag vill understryka att Regeringens krisstöd är av värde och ett halmstrå att gripa tag i, för oss kulturarbetare. Det är också uppenbart att det finns förståelse för den allmänna situationen och för de krav som uppstått. Men måttet är på väg att rågas. AVSAKNADEN AV LOGIK i de besluten som prasslar ned på den kulturella sektorn och som kommer att vålla skada i många år framöver är, enligt min bedömning, det största problemet. Logiken säger: med avstånd och försiktighet, erfarenhet och planering kommer vi långt utan knivskarpa nedstängningar. Kulturens värden KAN då bejakas och upprätthållas. I flera europeiska länder anpassas publikantalet till befintliga ytor och rum med positivt resultat. Hur svårt kan det vara? Vilka egentliga bevekelsegrunder finns bakom den ena eller andra resolutionen när de faktiska utfallen är totalt obegripliga? Vi eftersträvar både breda konsekvensanalyser och följdriktiga beslut! Det är bråttom!! Kära politiker: "Öppna, I LOGIKENS NAMN, spellokalerna för ett PROPORTIONELLT ANPASSAT publikantal - NU!"

Peter Pontvik, konstnärlig chef Stockholm Early Music Festival