Skip to main content

KONSERT

Dråm – Med Martin Luther i fåglarnas rike – musik mellan medeltid och renässans

Foto: © Jens Nordström

Fredag 2 juni 2017 12:00 - 13:00 Storkyrkosalen

"Musiken är den bästa läkedomen för en bedrövad människa". Så tyckte Martin Luther, reformator, musikälskare och skicklig lutenist som själv gärna sjöng och dansade. Lyssna till musik som Luther kände till, likaväl som till hans egna kompositioner. Dråm är de genommusikaliska riksspelmännen Anna Rynefors och Erik Ask-Upmark som trakterar allehanda instrument.

Biljetter: 100 kr
Insläpp: 15 minuter före konserten