Skip to main content

Seminarium

Pedro Memelsdorff – Missa cantilena - sjungna böner i senmedeltidens Italien

Lördag 9 juni 2018 14:00 - 14:45 Storkyrkosalen

Musikforskaren och dirigenten för Mala Punica, Pedro Memelsdorff introducerar Missa cantilena (kommande konsert den 10 juni kl 19.00). 

Fritt inträde!