Skip to main content

Medeltidsmässa

Ensemble Schola Sancti Henrici – Piae Cantiones

Söndag 10 juni 2018 11:00 - 12:00 Finska kyrkan

Välkommen till en mässa i medeltidsanda där gästande Schola Sancti Henrici från Helsinki står för musiken. Mässan fokuserar på Nordens äldsta sångbok Piæ Cantiones (”fromma sånger”) från 1582. Sångerna brukade sjungas av skoleleverna (”djäknarna”) vid Katedralskolan i Åbo.

Fritt inträde! I samarbete med Finska församlingen.