Skip to main content

Foto: © O`Dwyer

LUNCHKONSERT

Simon & Maria O'Dwyer – FÖRHISTORISKA INSTRUMENT PÅ IRLAND

Lördag 4 juni 2022 12:00 - 13:00 Storkyrkosalen

Genom fängslande berättel­ser och musikframföranden tas publiken med på en fasci­nerande resa genom Irlands forntida instrumentarium och olika tidsepoker. Simon O’Dwyer har ägnat sitt livsverk åt studier och rekonstruktion av historiska musikinstrument. Lyssna på bronsålders­ horn och trumpeter, järnålderstrumpeter, tidigmedeltidshorn och bodhrán!

BILJETTER: 120 kr

Med reservation för ändringar!

Ancient Music Ireland